5 mayıs 2010 anayasa değişikliği önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

102’nci Birleşim
5 Mayıs 2010 Çarşamba
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN – Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu… (MHP sıralarından alkışlar)
Sayın Serdaroğlu, sizin de süreniz beş dakikadır.
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önergemiz üzerine söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlarken -İktidarın özellikle siyaseten yaptığı yanlışlar sonucu maalesef terör tırmanmaya ve can almaya devam ediyor- şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve büyük milletimize başsağlığı diliyorum.
Değerli milletvekilleri, anayasalar toplumun bir arada yaşama iradesinin yazılı beyanıdır. Dolayısıyla anayasa değişiklikleri, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, bilim çevrelerinin görüş ve katkılarıyla olgunlaştırılıp yapılır.
Sayın milletvekilleri, 82 Anayasası’nın yirmi sekiz yılda seksen dört maddesi değişmiş, bunun otuz dokuzunda Milliyetçi Hareket Partisinin imzası ve mutabakat vardır. En son, Anayasa’nın 10 ve 42’nci maddelerini sizlerle birlikte burada değiştirdik. Bugün ise Sayın Başbakan “Ben Meclisin yüzde 68’ine sahibim.” ifadesiyle “Kimseye ihtiyacım yok.” demek istiyor. Yüzde 68 Meclis çoğunluğunu yüzde 46 ile elde eden AKP, bugün ise yüzde 30’lara gerilemiş, dolayısıyla Meclis iradesi şekil değiştirmiştir. Ve bu şartlarda yüzde 30’luk destekle tek başına temel yasayı değiştirmek kimsenin hakkı olamaz. Dolayısıyla, yaptığınız iş demokrasiyle örtüşmemektedir. Bugüne kadar demokrasiyi hep kalkan olarak kullanıp birliğimizi, beraberliğimizi bozup, temel değerlerimizi tahrip edip halklar arasında husumet yerleştirmenizi tarih ve bu millet asla ve asla affetmeyecektir.
Değerli milletvekilleri, 2007’de 23’üncü Dönemin hemen başında, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli siz ve bütün topluma çağrıda bulunarak “Gelin, bir Anayasa hazırlık ve uzlaşma komisyonu kurup bütün toplumun desteğini alacak bir Anayasa değişikliğini hep birlikte yapalım.” demiştir, ama siz bu önemli çağrıya itibar etmediniz, bu anlamlı sese kulak vermediniz.
Değerli milletvekilleri, biz her şeye muhalefet anlayışıyla hareket etmedik. Bakın, Sayın Genel Başkanımız parti grubumuza her zaman şunu önermiştir: “Ülkemizin ve milletimizin lehine olan her türlü Parlamento çalışmasını destekleyin. Aksi durumda ise yanlışların düzeltilmesi için iktidara önerilerde bulunarak yol gösterin.” İşte, bizim siyaset ve muhalefet anlayışımız budur.
Milletimize seslenerek şunu da çok açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki: Milliyetçi Hareket Partisi olarak varlık sebebimiz, ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceği içindir.
Değerli milletvekilleri, yine 23’üncü Dönemin hemen başında Milliyetçi Hareket Partisi, Anayasa değişikliği için komisyon oluşturulması talebini, Meclis Başkanlığına müracaatla istemiştir. Belge mi istiyorsunuz? İşte belgesi! (AK PARTİ sıralarından “Vay” sesleri)
Bu belge, Milliyetçi Hareket Partisinin 82 Anayasası’nı uzlaşma ve mutabakatla değiştirme isteğinin belgesidir. Bu belge, kimin dayatmacı, kimin uzlaşmacı olduğunun belgesidir.
Bakın, Genel Başkanımızın talimatıyla Meclis Başkanı Sayın Köksal Toptan’a yaptığımız yazılı müracaattan aynen okuyorum:
“Bu düşüncelerden hareketle, zatıalinizin başkanlığında oluşturulacak, siyasi parti gruplarının temsilcilerinin yer alacağı bir heyetin Anayasa hazırlık ve uzlaşma komisyonu olarak görev alması ve bu heyetin hazırlık ve uzlaşma konusunda usul ve yöntemleri belirleyecek çalışmalarda bulunmasını yüksek takdirlerinize arz ediyoruz.

Oktay Vural Mehmet Şandır
Milliyetçi Hareket Partisi Milliyetçi Hareket Partisi
Grup Başkan Vekili Grup Başkan Vekili”
Tarih: 24 Eylül 2007, değerli milletvekilleri.
Bütün milletim bilsin ve duysun ki: Biz, Anayasa değişikliğine değil, AKP’nin despot ve dayatmacı tavrına ve zamanlamasına karşıyız. 24 Eylül 2007’de AKP’nin aklı neredeydi? Aradan üç yıl geçtikten sonra mı aklınız başınıza geldi?
Soruyorum: İyi niyet bunun neresinde, hayır bunun neresinde, dürüstlük bunun neresinde, hele hele, uzlaşma ve demokrasi bunun neresinde?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, ek süre veriyorum, konuşmanızı tamamlayın efendim. Bir dakika ek süre verdim.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Tekrar ediyorum: Bunu üç yıl önce değil de neden üç yıl sonra, neden seçim öncesinde gündeme getirdiğinizi, samimiyetle, dürüstçe ve Allah aşkına bu millete doğruca açıklayın.
Bakın, grubunuzda dün ahtan bahsedildi. Verdiğiniz sözleri -ben bu iktidar partisinin sayın milletvekillerine bunu söylüyorum- bugün verdiğiniz sözleri unutup, devasa sorunlarla boğuşan ve sizin göz ardı ettiğiniz ve sanal gündemlerle avutmaya çalıştığınız bu milletin ahı size yetecektir diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.