6 nisan 2010 kredi kartı borçlarının tüketici kredisine çevrilmesi doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

82’nci Birleşim
6 Nisan 2010 Salı
1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, (2/526) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/200)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/526 esas numaralı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim, süresi içinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğümüzün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 26/10/2010
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
BAŞKAN – Teklif sahibi Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; kredi kartı borçlarının tüketici kredisine çevrilmesiyle ilgili kanun teklifimin doğrudan gündeme alınması için söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, yüzde 50’sinden fazlası yabancıların elinde olan bankacılık sistemimiz şeytanın dahi aklına gelmeyecek türlü türlü oyunlarla, Sülün Osman’ı bile gölgede bırakacak taktiklerle vatandaşlarımıza bir kredi kartı cehennemi yaşatmaktadırlar.
Değerli milletvekilleri, kredi kartı cehenneminin zebaniliğini yapan bankalar yüzünden kararan hayatları, dağılan yuvaları, borç içinde yarınından ümidini kesmiş vatandaşlarımızı görmezden gelemeyiz. Hemen hemen her gün, aile facialarına neden olan bir kredi kartı mağduru haberini duymaktayız. Bakın, daha birkaç gün önce “kredi kartı faciası” adıyla, bir polisimiz eşini iki çocuğunun önünde öldürmüş ve intihar etmiştir.
Bankalar, kanunen yasak olmasına rağmen, aklınıza gelemeyecek her yerde kredi kartı dağıtıyorlar. Kart dağıtırken vahşi kapitalizmin binbir pazarlama taktiğini ve tekniğini uyguluyorlar. Kart verdikleri müşterilerinin ödeme güçlerine, maaşlarına, yaşına başına bakmadan, yediden yetmişe yakaladıkları herkese kredi kartı dağıtıyorlar. İktidarınız sayesinde kazancıyla geçinemeyen vatandaşlarımız da maalesef bankaların tuzağına düşüyor.
Değerli milletvekilleri, ülkemizde 26 milyon kişi, toplam 36 milyon kredi kartı kullanıyor. Kredi kartlarıyla 36 katrilyon liralık harcama yapılıyor. Bu rakamın 3 katrilyonu takipli olan, bankaların ümit kestikleri alacaklardır. İktidar, bankalara bu alacaklarını tahsil etme imkânını sağlamak için bir kanun çıkardı ama o zaman da söylediğimiz gibi, bu kanun hiçbir işe yaramadı. Sorun her geçen gün artarak büyümektedir.
Çok değerli milletvekilleri, asıl tehlike 3 katrilyonluk temerrütteki kart alacakları değil, asıl tehlike 14-15 katrilyonluk asgari tutarı ödenerek çevrilmeye çalışılan kredi kartı borçlarıdır. Tefecilere, taklacılara borçlanarak, o karttan çekip başka bir karta yatırarak borcun asgarisini ödemeye çalışanların sayısı maalesef inanılmaz bir hızla artmaktadır. Hepsi bir bir, bunların, temerrüde düşmektedir. Eğer bunlara bir ödeme kolaylığı sağlanmaz ise 3 katrilyonluk kredi kartı batağı 20 katrilyon liraya çıkacak, esas bomba da işte o zaman patlayacaktır. Kredi kartı bombası hem bankaları hem vatandaşlarımızı hem de bütün ekonomimizi vuracaktır. Bu çöküş sadece ekonomide olmayacak sosyal patlamalarla toplumsal sorunlara neden olacaktır.
Çok değerli milletvekilleri, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan da ve bankacılık sektörünün önde gelen yöneticileri de kredi kartı borçlarının tüketici kredisi çekilerek kapatılmasını öneriyorlar ama onlar da bilmiyorlar mı ki bankalar bu durumda olan vatandaşlarımıza maalesef tüketici kredisi vermiyor. Böylece bankalar borcunu ödeyemeyen kart sahibinin limitini artırarak vatandaşın kanını son damlasına kadar emmeye devam ediyorlar.
Her geçen gün büyüyen kredi kartı borçlarının yeni intiharlara, aile facialarına, cinayetlere neden olmaması için yeniden yapılandırılarak tüketici kredisine çevrilmesi mutlaka gerekmektedir. İşte, kanun teklifimiz ile temerrüde düşsün veya düşmesin bütün kredi kartı borçlarını bankaların ortalama tüketici kredisi faizi üzerinden yirmi dört ay vade ile tüketici kredisine çevrilmesini istemekteyiz.
Değerli milletvekilleri, buradan iktidarın siz sayın milletvekillerine sesleniyorum.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) - Vatandaşlarımızı içine düştükleri kredi kartı cehenneminden kurtarmak için böyle bir ödeme kolaylığına şiddetle ihtiyaç vardır. Teklifimizin gündeme alınması ve yasallaşması vatandaşlarımız için bir umut olacaktır. Vereceğiniz her “Evet.” oyu belki de bir can kurtaracaktır, “Hayır.” oylarınız ise cehennem ateşini daha da harlandıracaktır.
Sizleri bankaların yanında değil, kredi kartı mağdurlarının yani vatandaşın yanında olmaya davet ediyor, bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.