25 şubat 2010 arsa üretimi kanunu önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

66’ncı Birleşim
25 Şubat 2010 Perşembe
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 455 Sıra Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının 7’nci maddesinin Tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
M. Akif Hamzaçebi F. Murat Sönmez Yaşar Tüzün
Trabzon Eskişehir Bilecik
Engin Altay Akif Ekici Hüseyin Ünsal
Sinop Gaziantep Amasya
Şevket Köse Mehmet Sevigen Hulusi Güvel
Adıyaman İstanbul Adana
Ergün Aydoğan
Balıkesir
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
455 sıra sayılı kanunun 7. maddesinin, Kanun metninden çıkarılmasını arz ederiz.
Akif Akkuş
Mersin
Mehmet Serdaroğlu Alim Işık Beytullah Asil
Kastamonu Kütahya Eskişehir
Mehmet Akif Paksoy
Kahramanmaraş
BAŞKAN – Komisyon önergelere katılıyor mu?
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ (Isparta) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN – Hükûmet katılıyor mu?
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI MUSTAFA DEMİR (Samsun) – Katılmıyoruz Sayın Başkan.
MEHMET ŞANDIR (Mersin) – Sayın Serdaroğlu konuşacak.
BAŞKAN – Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu önergeler üzerinde konuşacaklardır.
Buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Göçük altında kalıp hayatlarını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ayrıca İhsan Doğramacı Bey’e Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum.
Bu vesileyle mübarek Mevlit Kandili’nizi kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
Bunlarla birlikte, bugün rahmetli olan Tekel işçisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rahmetliyi arkadaşlarının dualarla ve tekbirlerle uğurlamak istemelerine maalesef izin verilmemiştir. Bunu buradan kınıyorum.
Şunu üzülerek ifade ediyorum ki şehit cenazeleri veya cenazelerin tekbirlerle uğurlanması, Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarında maalesef kabahat olmuştur. İnançlarımızda ve kültürümüzde olmayan, şehit cenazelerinde tekbir yerine alkışlar ihdas edilmiştir. Bunu büyük milletimin takdirlerine sunuyorum.
Öncelikle de ifade ediyorum ki Milliyetçi Hareket Partisi olarak TOKİ’nin varlığına karşı değiliz; karşı olmadığımız gibi varlığının da sürdürülmesinin yanındayız. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi olarakTOKİ’nin yönetim şekline ve amacı dışındaki faaliyetler içinde olmasına karşıyız. TOKİ’nin, iktidarın yakın ve yandaşlarına siyasi referansla ihaleler vererek iş yaptırmalarına karşıyız.
TOKİ’nin lüks konut adı altında yaptığı kalitesiz yapılardan kazandığı yüksek kârları mevzuatının dışında kullanarak belediyelerin yapması gereken alt-üst geçit veya köprü gibi yapımlara harcamasını buradan doğru bulmamaktayız. Özetle, TOKİ’nin kazancını dar gelirliye konut üretme yerine kuruluş gayesinin dışındaki alanlara harcamasına karşıyız.
Çok değerli milletvekilleri, TOKİ bakanlıklara bina yapmak için, TOKİ belediyelere köprü, geçit vesaire yapmak için kurulmadı ve TOKİ kazancını iktidarlara siyasi rant sağlamak içinse hiç kurulmadı. Ayrıca TOKİ konut üretirken konut sektörünün en önemli istihdam alanını oluşturan yap-sat müteahhitliğini bitirmek için de kurulmadı. İşte geldiğimiz noktada TOKİ bu gerçeklerle karşı karşıyayken inşaat üretiminde de maalesef arzu edilen kaliteyi yakalayamamıştır. Bugün İstanbul Belediyesinin bir yan kuruluşu olan KİPTAŞ dahi TOKİ’den daha kaliteli ve daha ucuz konut üretmektedir.
Sayın milletvekilleri, TOKİ devlet içinde en büyük KİT hâline gelmiştir. TOKİ “TOKKİT” olmuştur. TOKİ sınırsız yetkilerle donatılmış “Ben dilediğim arsayı alırım, el koyarım ve ben dilediğim şekilde imar planları geliştirir, emsalleri artırırım, ben dilediğim arsayı ticari, ben dilediğim arsayı konut ve ben dilediğim arsayı ticari artı konut imarına çeviririm ve ben arsaya el koyar, dilediğimde kendim yaparım, dilediğimde kâr ortaklığı kurarım veya dilediğimde kâr ortaklığı adıyla kat karşılığı veririm.” anlayışının içine girmiştir. Bu nasıl bir TOKİ cumhuriyetidir, nasıl bir TOKİ imparatorluğudur, bunu anlamak mümkün değil çok değerli milletvekilleri.
Toplu Konut İdaresi elbette dar gelirliye ucuz konut üretecek. TOKİ dar gelirliye ürettiği konutun belli bir yüzdesi kadar da lüks konut imal edip ekstra bir gelir elde edecektir. Bu çok doğaldır ancak TOKİ, bu ekstra gelirle belediyelerin veya bakanlıkların yapması gerekenleri değil, dar gelirliye ucuz konut yapmalıdır. Bu noktada TOKİ’nin büyük eksikliği vardır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Örneğin, TOKİ dar gelirli için üç yüz konut yaptığında bu konutlara 3-5 bin kişi müracaat ediyorsa burada TOKİ’nin bir eksikliği veya bir yanlışlığı mutlaka var demektir. TOKİ mutlaka ve mutlaka dar gelirliler için ucuz konut üretimindeki eksikliğini gidermelidir ve bu konuya ağırlık vermelidir.
Değerli milletvekilleri, bu ifadelerimizden alınmaya, kırılmaya, küsmeye gerek yoktur. TOKİ’nin içinde bulunduğu bu gerçekleri görüp bütün bu ifadelerimiz TOKİ’nin daha verimli hâle gelmesi için yapmaya çalıştığımız katkı olarak algılanmalıdır diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.