27 ocak 2010 ssk intibak kanunu 1. bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

53’üncü Birleşim
27 Ocak 2010 Çarşamba

Şahsı adına söz isteyen Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 463 sıra sayılı tasarı üzerinde şahsım adına söz aldım. Sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Elinizde bulunan sıra sayısında tarafımca hazırlanan ve intibak meselesine bir çözüm getirmeyi amaçlayan kanun teklifim de yer almaktadır. Göreceğiniz gibi intibak olarak bilinen meseleyi çözmek için hazırladığımız teklif, sıra sayısına sadece yazılmış, Plan ve Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metinde tek kelimeyle yer almamıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu, bu vesileyle intibak sorununa çözüm getiren teklifimi gündemden düşürmekte, deyim yerinde ise hiç etmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sosyal Sigortalar Kurumundan 2000 yılından önce emekli olanlarla sonra emekli olanlar arasında hesaplama yönteminden kaynaklanan maaş farkları oluşmaktadır. 2005 yılından bugüne kadar çalışma bakanlarınca birçok AKP yetkilisi ve AKP milletvekilince intibak meselesinin hâlledileceği konusunda müjde üzerine müjde verilmiştir. Gelinen nokta, işçi emeklilerimize oransal olarak büyük görünen, ancak rakamlara dökülünce devede kulak kalan cüzi bir iyileştirme yapılmıştır. Yani dağ fare bile doğuramamıştır!
Bu torba yasada düzenlenen de Başbakanın grup toplantısında bin bir şatafatla açıkladığı hepi topu 60 liralık bir zamdır. Sihirbaz torbadan çıkara çıkara 60 lira çıkarmıştır! AKP sözcülerinin cakasınabakarsanız, yaptıkları zam 60 lira değil, sanki 660 liradır. Burada AKP’lilerin ballandıra ballandıra anlattıkları artış ile 632 lira olan en düşük SSK emekli aylığı 695 liraya çıkabilmiştir. 695 lirayla emeklinin nasıl geçineceğini, nasıl kira ödeyeceğini izah etmek de tabiatıyla AKP’nin lafazan sözcülerine düşmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İnternet’te kısa bir araştırma yaparak aşağıdaki bilgilere ulaştım: Tarih 23 Mayıs 2005. AKP Milletvekili Sayın Çakır diyor ki: “Çıkarılacak intibak yasasıyla bu haksız durum ortadan kaldırılacaktır.” Tarih 23 Nisan 2008, “Çalışma Bakanı Sayın Çelik emeklilerin maaş farkını gidermek için intibak yasası çıkaracaklarını açıkladı.” ve tarih 15 Ekim 2009, “Çalışma Bakanı Sayın Dinçer emeklilerin sabırsızlıkla beklediği intibak yasasının çıkarılacağını söyledi.” Evet, şu gösterdiğim şey manşetlere de düştü. Anlaşılıyor ki intibak yasası 15 Ekim 2009’a kadar Hükûmetin gündemindedir. Ne olduysa ondan sonra olmuş, Hükûmet maaşlara 60 lira zam yaparak intibak meselesini maalesef rafa kaldırmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ortalama işçi emeklisi maaşı ile en düşük işçi emeklisi maaşı birbirine son derece yakındır. Türkçesi, işçi emeklilerimizin yüzde 90’ının maaşı açlık sınırının altındadır. Yapılan 60 liralık zam da işçi emeklilerimizi açlık sınırının altından yoksulluk sınırının altına taşıyamamıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, emeklilerin arasındaki adaletsizliği gidermek için derneklerle de iş birliği yaparak bu teklifi hazırladık, devam eden bir soruna bir çözüm önerisi getirdik. Gazetelerden takip ettiğimiz kadarıyla iktidar da yaptığı açıklamalarla sorunun çözülmesini istiyor. Bu durum emeklilerimizin adına bizleri memnun ediyordu ancak AKP, bir kez daha verdiği sözün arkasında maalesef duramamıştır. İşçi emeklilerimizin ağızlarına bir parmak bal sürülerek bir kez daha kandırılmıştır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorunun çözümü için hâlen fırsat vardır. Önergemiz hazırdır. Siz yeter ki bu konuda bir irade ortaya koyun, değişiklik önergesini ortak verelim, hatta biz çekelim siz verin. 3 milyon işçi emeklimiz adına bunu sizden rica etmekteyiz. Ne olur, gelin bu adaletsizliği birlikte ortadan kaldıralım.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen tamamlayın.
Buyurun Sayın Serdaroğlu.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Bu böyle olmadığı takdirde, verdiğiniz sözleri tutmadığınızı her yerde yüzünüze vuracağız.
İntibak meselesiyle ilgili verip de tutmadığınız sözler ak sayfanızdaki kara lekelere yeni bir kara leke olarak eklenecektir diyor, hepinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.