27 ocak 2010 ssk intibak 2. bölüm
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

53’üncü Birleşim
27 Ocak 2010 Çarşamba

Bölüm üzerinde şahsı adına söz isteyen Mehmet Serdaroğlu, Kastamonu Milletvekili. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ikinci bölüm üzerinde şahsım adına söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, emeklilerimizin yüzde 87’si açlık sınırının altındadır, tamamına yakını yoksulluk sınırının da altında bir ücretle yaşamaya devam etmektedirler. Şimdi, kalkıp “Maaşlarını şu kadardan bu kadara çıkardık.” diye burada övünmektesiniz. Hangi rakama takla attırırsanız attırın ortada duran bir tek gerçek var. Yaptığınız 60 liralık zamla emeklilerimizin durumunda bir değişiklik olmamıştır. Yine yüzde 87’si açlık sınırının, yine yüzde 96’sı yoksulluk sınırının altında yaşamaya devam edeceklerdir.
Çok değerli milletvekilleri, 2000 yılı öncesi-sonrasındaki emekli olanların maaşları arasındaki adaletsizliği gidermek hepimizin görevidir. Emekli aylıklarının hesaplanması yöntemi değiştikçe SSK içinde farklı tarihlerde emekli olanlar arasında bile bağlanan aylık miktarlar açısından önemli adaletsizlikler vardır. Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen, aynı yaşta emekli olan fakat emekli oldukları tarih birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplama yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle farklı olan emekli aylıkların eşitlenmesi gerekmektedir. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok önemli görevleri içinde olması gerekir.
Sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki en temel eşitsizlik, farklı kanunların ve uygulamaların bulunmasından kaynaklanmaktadır. SSK’da alt sınır ve ortalama işçi emekli aylıkları birbirine çok yakın olduğundan, genel olarak işçi emekli aylıkları çok yetersiz kalmış, uzun yıllardır yapılmayan intibaklar sonucu emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderek büyümüştür.
İntibakla ilgili olarak defalarca iktidarın dikkatini çektik, soru önergeleri, kanun teklifleri verdik, ama sizlere maalesef bir türlü dinletemedik ve anlatamadık. En sonunda, kanun teklifimizi bu tasarıyla birleştirerek gündemden düşürmeye çalışıyorsunuz.
Gündüz de ifade ettim, göreve gelen her bakan “İntibak sorununu çözeceğiz.” diye söz verdi, ama bugüne kadar herhangi bir çalışma maalesef yapmadınız, yapamadınız. Hükûmetinizce ortaya somut bir öneri konamadı. Bugün getirdiğiniz tasarının içinde de yine intibakın “i”si dahi yok. “Yapacağız, edeceğiz” diye emeklileri kandırmaya, oyalamaya halen devam etmektesiniz.
Sonuçta, intibak meselesini tamamen rafa kaldırıp, 60 liralık bir zamla bu olayı geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Âcizane kanun teklifimiz kabul edilseydi, intibakla ilgili sorun bu Mecliste kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktı. Hani hep “Muhalefet ancak konuşuyor, çözüm üretmiyor.” diyorsunuz ya, işte kanun tekliflerimizin hepsi bu konularla ilgili birer çözümdür, milletin dertleriyle ilgili olan birer çözümdür. Samimiyseniz, bu kanun teklifinin içinde bulunan kanun teklifimize sahip çıkın.
Değerli milletvekilleri, kısaca, her seçim döneminde emeklilere verdiğiniz sözlerin, verdiğiniz taahhütlerin altında kalmanız, sizin iktidarınızın bize göre bir aynası, sizin iktidarınızın millete göre bir ölçüsüdür.
Kanun teklifimize destek vermediğiniz açıkça belli. Biliyoruz ki, zaten teklif de etseydik, iktidarınızın öyle bir anlayışı var ki, muhalefetten geldi diye ve hele, özellikle Milliyetçi Hareket Partisinden geldi diye her hayırlı teklifimiz reddedilmektedir bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde.
Şimdi de yüzünüz kızarmadan, biliyoruz ki, yüzünüz kızarmadan “Emekli maaşlarına 60 lira zam yaptık.” diye ülkenin her tarafında, her seçim bölgesinde her değerli milletvekili kostak kostak gezecek diyor, hepinize saygılar sunuyorum.(MHP sıralarından alkışlar)

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.