2 nisan 2009 kamyoncuların sorunları gündemdışı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

71’inci Birleşim
2 Nisan 2009 Perşembe


ündem dışı üçüncü söz kamyoncu esnafının sorunları hakkında söz isteyen Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu’na aittir.
Buyurun Sayın Serdaroğlu. (MHP sıralarından alkışlar)
3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, kamyoncu esnafının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kamyoncu esnafının sorunlarını dile getirmek üzere gündem dışı söz aldım. Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Günümüzde her sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılar yoksulluğu ve işsizliği artırmıştır. Bundan kamyoncu esnafı da etkilenmiştir. Nakliye sektörümüz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında iş bulma ve kazanç açısından en sıkıntılı dönemini yaşamaktadır. Nakliyeci ve kamyoncu esnafı yüksek maliyet girdileriyle, çok düşük ücretlerle hatta mazot parasına taşıma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak son zamanlarda taşıyabilecekleri ne yükleri ne de işleri vardır.
Değerli milletvekilleri, tüm esnafımızın en büyük sorunu olan iş yokluğu kamyoncumuzu da derinden vurmuştur. Kamyoncular gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayenesi, egzoz pulu, geçici vergi gibi birçok vergi çeşidiyle boğuşurken, K1, C2, SCR gibi belgeler de kamyoncunun diğer önemli sorunlarıdır.
Şahsa 25 ton için verilen K1 belgesinin maliyeti 12 milyarı bulmaktadır. K1 belgesinde tonaj aşağı çekilmeli, belge maliyeti de mutlaka ve mutlaka düşürülmelidir. Tonaj ve yüksek maliyet nedeniyle belge alamayan kamyoncu ya sefere çıkamıyor ya da büyük cezalar ödüyor. K belgesinden üç kez ceza kesilen bir esnaf aracını satsa bile cezayı karşılayacak gücü kalmıyor. Kamyon garajlarında her gün onlarca araç vergi borcundan dolayı bağlanmaktadır. BAĞ-KUR primini de ödemeyen kamyoncu, sağlık imkânlarından da yararlanamıyor. Bir de ekonomik krizle vurulan kamyoncu, iş yokluğundan yok pahasına kamyonunu yani ekmek teknesini satmaya çalışıyor ama alıcı bulamıyor. Bu garibanların ceplerinde harçlıkları bile yok, artık mazotu veresiye de alamıyor, dolayısıyla işe de çıkamıyor. Biliyor musunuz, işsizlikten kamyonların üzerlerine kuşlar tünüyor. Mazot fiyatlarındaki artış kamyoncu esnafını öyle acı bir noktaya getirmiştir ki deposuna mazot koyamayan kamyoncu yağ koyuyor. Bu da ayrı bir dert.Yağın satışı serbest ancak depoya konursa bunun da büyük cezası var. Neticede, kamyoncuya görülen reva, ceza, ceza, ceza. Kamyoncu, tüm bu sıkıntılarından dolayı sürücü belgesine “sürünme belgesi” adını koymuş. Kamyoncunun hâli tek kelimeyle faciadır. Kısaca, kamyoncu, ülkemizde üvey evlat muamelesi görmektedir. Kamyoncular vergi borçlarından dolayı araç muayenelerini yaptıramazken muayene istasyonları bu insanları canından bezdirmekte, araç muayeneleri de âdeta ıstıraba dönüşmektedir.
Değerli milletvekilleri, Kastamonu’dan İstanbul’a giden kamyoncu, yolda iki üç defa kantara çekiliyor. Bir defa çekilip eline belge verilmesi yetmelidir. Ayrıca ana yoldan yolda kantar olmadığı için “Düş peşime kantara gideceğiz.” deniyor. Tonlarca yükle kamyon yolundan çıkarılıp kantara getiriliyor. Trafikçi, kamyonu rampanın tam ortasında durduruyor. Bunlarla beraber bir de kamyoncuya zabıta eziyeti çıktı. Kısaca, kelimenin tam ve açık anlamıyla, kamyoncuya gâvur eziyeti yapılıyor.
Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, toplumun her kesimiyle ilgili sorunları çözüm önerilerimizle birlikte sürekli dile getirmekteyiz ancak iktidar, görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sunduğumuz kamyoncu esnafının sorunları ve çözümüyle ilgili araştırma önergemizi iktidarınız bir yıldır gündeme almıyor. Ayrıca üç yıldır ülkeyi bir krizin beklediğini ifade etmemize rağmen, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı “teğet” falan derken nihayet krizin farkına varmış, bazı sektörlerde piyasayı canlandırma çabası içine girmiştir.
Hükûmetin kamyoncu esnafına yönelik olarak da bir an önce taşıt pulu taksit sayısını artırması, birikmiş vergi borçlarını yeniden mutlaka ve mutlaka yapılandırma gerekir, ayrıca belge fiyatlarını düşürerek herkesin belge alım gücü mutlaka sağlanmalıdır.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum, tamamlayın lütfen.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Ayrıca K1 belgesindeki tonaj da mutlaka düşürülmelidir. Böylece, yapılacak düzenlemelerle gece gündüz, çoluğundan çocuğundan uzak direksiyon başındaki gariban kamyoncu esnafına nefes aldırmış olabiliriz ve böylece kamyoncu esnafının sorunlarına çare üretmiş olabiliriz diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.