9 ocak 2008 tck önerge
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ
47’nci Birleşim
9 Ocak 2008 Çarşamba

BAŞKAN – Önerge hakkında söz istiyor musunuz?
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Evet.
BAŞKAN – Kastamonu Milletvekili Sayın Mehmet Serdaroğlu, buyurunuz.
Süreniz beş dakikadır.
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri en iyi dileklerimle selamlıyorum.
Bu tasarıyla 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Bu sebeple, çeltik üreticilerimizin bazı sorunlarını dile getirmeyi de düşündüm. Yakından bildiğim Kastamonu, Çorum, Çankırı, Sinop illerimizdeki pirinç ekim alanları olan başta Tosya olmak üzere Kargı, Osmancık, Boyabat ilçelerimizde çeltik üretimi yapan çiftçilerimiz, 2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı ve zararla karşı karşıya kalmıştır. Birçok çeltik ekim bölgesi de bu şartlar içindedir.
Biliyorsunuz ki, çeltik demek su demektir. Yaşanan kuraklık çeltik ekiminde, üretiminde verimin azalmasına ve kalitenin düşmesine neden olmuştur. 22 Temmuz seçimi öncesinde, seçime on sekiz gün kala çıkarılan Kuraklık Kararnamesi’nde sulu tarıma yer verilmemiştir. Kararname, fiğ, korunga, arpa ve buğdaydan oluşan dört ürünle sınırlı kalmıştır. Böylece, diğer kuru tarım ürünleri de göz ardı edilmiştir. Oysa, ayçiçeği, pamuk, mısır, incir, narenciye, meyveler ve özellikle değerli milletvekillerimizin de dile getirdiği zeytin gibi birçok ürün kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmiştir.
Kararnameyle Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan çiftçi borçlarının erteleneceği ve kuraklıktan zarar görenlere maddi tazminat ödeneceği taahhüt edilmişti. Kastamonu’da bugüne kadar kuraklıkla ilgili bir ödeme yapılmamıştır. Bu konuyla ilgili AKP teşkilatları da kapı kapı dolaşarak kararnameyi anlatıp seçimde oyları AKP’ye istemişlerdir. Bazı çiftçiler “Biz hasat ettik. Tespiti nasıl yapılacak?” diye sorunca da “Uydu fotoğrafları çekildi. Sorun yaşamayacaksınız.” denildi. Böylece de seçimde belli nispette çiftçinin iradesi etkilenmiş oldu, ancak seçimden bugüne kadar kararname sorunu bütün hatlarıyla çözmüş değildir. Kararnamede sulu tarım yer almadığı için, kalitesi ve verimi suya bağlı olan çeltik ve çeltik üreticisi bu kararnameden yararlanamamışlardır. Aslında, kuraklıktan, sulu tarım arazileri kurak araziler kadar etkilenmişlerdir. Devrez Irmağı’nın suyunun kesilmesiyle Aşağı ve Yukarı Devrez Vadisi’ndeki çeltik üreticisi ile sulu tarım yapan rençper ciddi manada mağdur olmuştur.
Bu vesileyle, Sayın Bakanımıza soru önergesini vererek sorduğum Kızlaryolu Barajı’nın bu vadi için hayati önem taşıdığını bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. 16 bin hektar alanı sulayarak bu vadiye hayat verecek olanKızlaryolu Barajı, başta çeltik olmak üzere tarımın her çeşidinde verim artışı sağlayacaktır.
Değerli milletvekilleri, önergemin gerekçesine gelince, ülkemizde tüketilen yıllık pirinç miktarı 650 bin tondur, bunun 250 bin tonu ithal edilmektedir. Bunun için de her yıl yaklaşık 100 milyon dolar yabancı çiftçinin cebine gitmektedir. Bu parayı yabancı çeltikçiye vereceğimize, suyun, sülüğün, çamurun, yılanın, çıyanın içerisinde üretim yapan çeltik üreticimize farklı bir destek vererek bunları destekleyebilir ve ekim alanlarını çoğaltabilir, dolayısıyla pirinç üretimini artırabiliriz.
Çeltiğe farklı destek vermemiz için gerekçelerimiz çoktur. Sadece birini ifade etmek gerekirse, o da kendi adına 3039 sayılı Çeltik Kanunu’nun bulunmasıdır.
Ayrıca, görüştüğüm çeltik üreticilerinin sıkıntılarını şu şekilde özetlemek istiyorum:
Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden şikâyet ediyorlar.
Pirinç ithalatında zamanlamaya dikkat edilmesini Sayın Hükûmetimizden istirham ediyorlar.
Sertifikalı tohumluk kullanımının teşvik edilmesini istiyorlar.
Münavebe uygulanmasını ve münavebe uygulanan bitkilere de destek verilmesini istiyorlar.
Ve dışarıdan ithal edilen pirinç, yerli üretim olan başta Osmancık pirincine yüzde 50, baldo pirincine yüzde 10 civarında karıştırılarak piyasaya sürüldüğünden şikâyette bulunuyorlar.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Lütfen sözlerinizi tamamlayınız.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – Bu pirincin yabancı pirinçle karıştırılmasıyla birlikte damak zevkinin ortadan kalktığını, üreticinin yetiştirdiği saf ürünün de değerini kaybettiğini ve bu durumun Türk Gıda Kodeksi’ne uymadığını çeltik üreticilerimiz büyük bir samimiyetle ifade ediyorlar.
Çeltiğe ve çeltik üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek üzere söz almıştım ve önergemi de verdim. Desteklerseniz memnun olurum.
Hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.