ameliyathane teknikerleri soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Sağlık Meslek üksekokullarının “ameliyathane teknikerliği” bölümleri 5 yıldır mezun vermektedir. Okulunu bitiren ameliyathane teknikerleri, Bakanlığınız tarafından atanmayı beklemektedirler.SORULAR:

1- Ülkemizdeki kaç adet ameliyathane teknikeri kadrosu vardır?
2- Boş kadro sayısı kaçtır?
3- Bu kadrolara neden atama yapılmamaktadır?
4- Bu kadrolara atama yapmayı düşünüyor musunuz, düşünüyorsanız ne zaman atama yapacaksınız?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.