özel güvenlikçilerden ruhsat harcı alınmaması için kanun teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Özel Güvenlik Görevlileri Çalışma Ruhsat Harcının Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Saygılarımla arz ederim.

1- Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCININ KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 24’üncü maddesinde yer alan “özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2.-Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3.-Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.


GENEL GEREKÇE

Ülkemizde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı verilerine göre 47.542 yer özel güvenlik izni almıştır. Faaliyet izni verilen şirket sayısı 1.297, faaliyet izni verilen eğitim kurumu sayısı 717’dir. Sertifika alan özel güvenlik görevlisi sayısı 703.124 kişi, özel güvenlik görevlisi kimliği alan kişi sayısı 430.680 ve fiili olarak çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı 171.228’dir.

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler, önce ücret ödeyerek kursa gitmekte, başarılı olanlar sertifika almaktadırlar.

Sertifikalarını alanlar, kimlik kartı alabilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkalığı’na başvurmaktadırlar. Burada 5188 sayılı kanunun 24’üncü maddesi gereğince, kendilerinden çalışma ruhsatı harcı alınmaktadır. 2011 yılı için, silahlı özel güvenlik görevlilerinden 350 TL, silahsız özel güvenlik görevlilerinden ise 250 TL ruhsat harcı alınmaktadır.

Sertifika almak için zaten kursa para ödemiş olan ve işe başlayabilmek için kimlik alması gereken özel güvenlik görevlilerinden ruhsat harcı istenmesi, halen işsiz olan bu kişilere ek bir yük getirmektedir. 703.124 kişinin sertifika aldığı, ancak bunlardan sadece 430.680’inin kimlik belgesi aldığı düşünüldüğünde, ruhsat harcının sertifika alan kişilerin kimlik alamamalarında bir etken olduğunu ortaya çıkmaktadır.

Teklifimiz ile ruhsat harcının kaldırılarak, bu mesleğe başlamak isteyen vatandaşlarımızın motive edilmesi ve ek bir yükten kurtarılarak rahatlatılmaları amaçlanmıştır.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.