Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Nişasta Bazlı Şeker Kotasının Düşürülmesi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Saygılarımla arz ederim.

1-Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASININ DÜŞÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.- 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A kotasının yüzde 10’unu geçemez” ibaresi “A kotasının yüzde 5’ini geçemez” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2.- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3.- Bu kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

GENEL GEREKÇE

Mısır şurubundan üretilen, nişasta bazlı şeker (NBŞ), çikolata, gazoz, hamur tatlıları, kekler, bisküviler ve benzer yiyeceklerde, bal üretiminde, hemen hemen tatlı gıdaların tamamında kullanılmaktadır. NBŞ’nin, şişmanlık, diyabet ve özellikle pankreas kanserine yol açtığı yönünde bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, hastalıklara neden olduğu gerekçesiyle tehlikeli bulunan NBŞ kullanımı tamamen yasaklanmıştır.

NBŞ üretim kotası, ülkemizde üretilen şeker pancarı kotasının yüzde 10’u kadardır. Ve Bakanlar Kurulu bu oranı yüzde 50’sine kadar artırmaya ve eksiltmeye yetkilidir. Bugüne kadar bu kotalarda hep artış tercih edilmiştir. 2007-2008 döneminde NBŞ kotası yüzde 35, 2008-2009 döneminde yüzde 25 artırılırken, 2009-2010 pazarlama yılında ise, NBŞ kotası yüzde 50 oranında artırılarak, toplamda oran yüzde 15’e çıkarılmıştır.

Yaklaşık 300 milyon nüfuslu AB ülkelerinde NBŞ kotası yüzde 2-3 oranında ve toplam NBŞ üretimi 300 bin ton civarında iken, 73 milyon nüfuslu ülkemizde bu rakam 2009-20010 yıllarında 540 bin ton civarında gerçekleşmiştir. Türkiye’de kişi başına 6-7 kilogram civarında NBŞ düşerken, AB ülkelerinde kişi başına düşen NBŞ miktarı 1.5 kilogram civarındadır. Yani ülkemizde ihtiyacın 5 katı üretim yapılmaktadır.

Ülkemizde NBŞ üretim kotasının artırılması, şeker pancarı üreticilerini olumsuz etkilemektedir. Son kararla, nişasta bazlı şekerlerde üretim kotasının yüzde 15’e çıkarılması, şeker pancarı üretiminde daralmaya neden olmaktadır. Pancar şekerine alternatif bir ürünün kotasının artırılması, şeker pancarı sektörünü ve pancar sanayinin desteklediği yan sektörleri de olumsuz etkilemektedir. İstihdama yansıyan olumsuzlukların yanı sıra, pancar şekeri üretiminin daralması, besi hammaddesi olan küspenin ve melasın kullanılamamasına da neden olmaktadır.

Teklifimiz ile mısır şurubundan elde edilen ve şişmanlık, diyabet ve pankreas kanserine neden olduğu yönünde araştırmalar yapılan nişasta bazlı şeker üretiminin, Pancar şekeri kotasının yüzde 5’ine çekilmesi, şeker pancarı sektöründen geçimini temin eden yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın ve en önemlisi toplum sağlığımızın korunması amaçlanmaktadır.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.