2010 yılında hangi kriterlere göre 16. ekonomi olduk?
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Ülkemizin dünya ekonomileri içinde 2002 yılında 26’ıncı büyük ekonomi olduğunu iddia ederek, 2010 yılında en büyük 16’ıncı ekonomi olduğumuzu ifade etmektesiniz. Ülkelerin ekonomik büyüklükleri ile ilgili bu açıklamanızda 2002 ve 2010 yılları hesaplanırken farklı kriterlerin kullanıldığı yönünde de çeşitli iddialar bulunmaktadır.

1-Türkiye, 2002 yılında hangi hesaplama kriterine göre 26’ıncı büyük ekonomi olmuştur? o yıl için bizden önceki 25 ülke hangileridir açıklar mısınız?

2-2010 yılında 16’ıncı büyük ekonomi tespitiniz hangi hesaplama kriterine göredir? Bizden önceki 15 ülke hangileridir?

3-2002 yılından 2010 yılına göre hangi ülkeleri geride bıraktık? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.