"Şap hastalığından üreticiler icralık oldu"
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Tarım Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Özellikle 2010 yılı başından itibaren ülkemizde şap hastalığı vakalarında artış olmuş, Edirne’den Kars’a kadar şap vakasının görülmediği köy neredeyse kalmamıştır. Son Kurban Bayramı öncesinde de şap nedeniyle karantinalar ve kapatılan pazarlarda büyük artış olmuştur.
Geçen süre içerisinde Türkiye genelinde şap hastalığı giderek yayılmaya devam etmiş, şap hastalığından dolayı hayvan pazarları bir bir kapatılmaktadır. Başta Kastamonu, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Sivas, Nevşehir ve Afyon illeri olmak üzere, birçok il ve ilçe merkezlerimizde kurulan hayvan pazarları şu an kapalıdır.

Şap nedeniyle pazarların kapatılması, hayvan alım satımının durdurulması, süt ve et üretimimizde de ekonomik kayıplara neden olurken, özellikle üreticiler büyük sıkıntı içine girmiş, borcunu ödeyemeyen üretici ve besiciler icra ile karşı karşıya kalmışlardır.

SORULAR:

1- Türkiye genelinde, hangi il ve ilçelerimizde kaç hayvan pazarı vardır? 2010 yılından bugüne bunların kaçı şap nedeniyle kapatılmıştır. Şu an itibariyle kaçı kapalı durumdadır?

2- Ülke genelinde büyük artış gösteren şap hastalığı ile ilgili Bakanlık olarak pazar kapatma haricinde hangi önlemleri alıyorsunuz?

3-Üretici ve besicilerin, şap hastalığından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemeyi düşünüyor musunuz?

4-Şap hastalığı nedeniyle et ve sütte yaşadığımız ekonomik kaybın boyutları nedir?

5-Şap sorunu giderilene kadar, üreticilerin icra dosyalarını ertelemeyi düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.