2000'den önce ve sonra emekli olan ssklılar hakkında
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI


Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.05/10/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili2000 yılından önce SSK’dan emekli olan bazı kişilerin, emekliliklerini durdurup kısa sürelerle çalışarak emekli maaşlarını yeniden hesaplattıkları ve böylece emekli maaşlarında yüzde 40’a ulaşan artışlar sağladıkları basında yer almış, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yasal bir haktan kaynaklanan durumu fiili olarak durdurmuş, boşluğu dolduracak yasal düzenleme hazırlığına girişmiştir.

2000’den önce emekli olanlar ile daha sonra emekli olanlar arasındaki farkın hesaplama yönteminden kaynaklandığı anlaşılmış, kısa süreli çalışıp maaşlarını yeniden hesaplattırmayanlar hariç, 2000 yılından önce emekli olanlar aleyhine büyük maaş farkları ortaya çıkmıştır.

Aynı şartlarla, 2000 yılından önce ve sonra emekli olanlar arasında adaletsizlik yaratan durumun SSK yönetici ve çalışanları tarafından da bilindiği iddia edilmektedir. Ancak konu basına yansıyınca yasalardan kaynaklanan haklarını kullanan emeklilerimiz “ahlaksızlıkla, uyanıklıkla suçlanmış, icra ile tehdit edilmiştir.

SORULAR

1- SSK’dan 2000 yılından önce emekli olanlar ile sonra emekli olanlar arasında maaş hesaplama yönteminden kaynaklanan adaletsizlikle karşı karşıya olan emekli sayımız kaçtır?
2- 2000 yılından önce SSK’dan emekli olan vatandaşlarımızın emekli maaşlarını, 2000 yılından sonra SSK’dan emekli olan vatandaşlarımızın maaşları ile aynı seviyeye yükseltecek bir yasal düzenleme yapmayı düşünmüyor musunuz?
3- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2000 yılından önce emekli olanların, yasadan kaynaklanan haklarını alabilmeleri için yeniden işe giriş başvurularını kabul etmemesi yasal mıdır? Değilse, bu yasa dışı uygulamayı yapanlara karşı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, yasalardan kaynaklanan haklarını kullanan emeklilerimizi suçlayan açıklamalar yapması, onların zan altında bırakılması doğru mudur?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.