Siyaset
Siyaset yapan veya siyaset yapmayı düşünenlere Pratik Bilgiler
Mehmet Serdaroğlu

SUNUM
Elinizdeki kitapçıkta, siyaset yapan veya siyaset yapmayı düşünenlere pratik bilgiler sunulacaktır. Siyasi partilerin ülke sathındaki birimleri olan teşkilatlarının yapılandırılmasından bahsedilecektir.
Çünkü, her siyasi partinin teşkilatları, onların gözü-kulağı, eli-ayağıdır. İyi gören göz, iyi işiten kulak, iyi tutan el, iyi gezen ve çalışan ayak, sağlıklı bedende olur. Böylece siyasi parti sağlam ve güçlü bir duruşa sahip olur, başarılı sonuca doğru emin adımlarla yürür.
Siyaset yaparak ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmeyi planlayanlara, yaklaşık 25 yıllık siyasi tecrübem doğrultusunda kısa ve öz ifadeler kullanarak yararlı olacağına inandığım bazı bilgiler vermek ve başarılı bir siyasetçi olabilmeleri için yollarına ışık tutmak istiyorum. Ama öncelikle şunu belirtmeliyim ki;
Siyaset yaşanarak öğrenilir, siyasetin en temel kitabı tecrübedir.

GİRİŞ
Siyasette her şey insan içindir.
Siyaset insana hizmettir, insanın mutluluğunun temin edilmesidir, maddi ve manevi zenginliğinin sağlanmasıdır.
Siyaset adaletin, ahlakın huzurlu ve güvenli yaşamın anahtarıdır. Siyaset ülkenin geleceğidir, gelecek nesillerin teminatıdır.
Dolayısıyla siyasetle uğraşmak çok hassas bir iştir ve büyük sorumluluk gerektirir.
Bu hassas sanatı icra eden yani siyaset yapan kişiler taşıdıkları büyük sorumluluğun bilinciyle pek çok özelliğe sahip olmalıdırlar. Bilgi, görgü, ahlak, ileri görüş, kararlılık, azim, sorumluluk anlayışı, iletişim kabiliyeti, hitabet gücü ve en önemlisi tecrübe…
Kimse 1 günde siyasetçi olamaz. Bu sabır ve fedakarlık isteyen zor bir süreçtir. Edindiği tecrübelerle güçlenen siyasetçi tüm kazanımlarını halkının, ülkesinin ve tüm insanlığın hizmetine sunmalı, daha güzel bir gelecek için kararlılıkla çalışmalıdır.
Bilindiği üzere; siyasetin pratiğe dönüştüğü, siyasetçinin aktif hale geldiği yer demokrasinin vazgeçilmez unsurları olarak nitelenen siyasi partilerdir.
İşte bu kitapçıkta siyasetçi, siyasi partiler ve teşkilatlanma hakkında kısa ve pratik bilgiler verilmeye çalışılacaktır.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.