sinop ayancık sansar köyü suyu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 25/10/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Sinop İli Ayancık İlçesinde bulunan Büyükpınar Kaynak Suyu, aynı ilçeye bağlı Gürsökü Köyü için köy suyu olarak projelendirilmiştir. Ancak Büyükpınar Kaynak Suyu’nun köylerine daha yakın olduğunu ifade eden Sansar Köyü Muhtar ve azaları adı geçen kaynak suyuna Gürsökü köyünden daha fazla ihtiyaçları olduğundan hareketle yapılan projenin iptalini istemektedirler.


SORULAR

1- Sansar Köyü Sakinlerinin Sinop Valiliği ve Ayancık Kaymakamlığına verdikleri dilekçelere neden cevap verilmemiştir?
2- Büyükpınar Kaynak Suyu’nun Gürsökü Köyü’ne projelendirilmesi neye dayanarak yapılmıştır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.