kızlaryolu barajı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel Eroğlu tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 08/11/2007


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

KASTAMONU ve Çankırı sınırları içerisinde TOSYA İlçesinin Aşağı Devrez ve Yukarı Devrez ovalarını sulayan Devrez Çayının su debisinde, son yıllarda yaşanan kuraklığın da etkisiyle farklılıklar olmuş, dünya çapında marka olan Tosya pirincimiz başta olmak üzere bütün tarım etkilenmiştir. Çankırı ili Kurşunlu İlçesine 7 km mesafede, Kızlaryolu Tepesi ile İkicami Tepesi arasında 20 yıldır yapılması planlanan, her türlü teknik çalışması yapılmış KIZLARYOLU BARAJI projesinin hayata geçirilmesi ile 15586 hektar alan sulu tarıma açılacak, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacak, özellikle ithalatına milyonlarca dolar ödenen çeltik ve pirinç üretimi, dolayısıyla bölge insanının refahı önemli oranda artacaktır.


SORU:

1- Kızlaryolu Barajını ihale etmeyi düşünüyor musunuz? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.