karkas et fiyatları


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın M. Mehdi EKER tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 21/01/2008


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Hayvan yetiştiricilerimiz, 2002 yılı Ağustos ayında bir kilo karkas eti 8 buçuk milyon TL’ye satarken, aradan geçen 5 yıldan sonra, bir kilo karkas eti 8 buçuk -9 milyon TL’ye satabilmektedir. 2002 yılında bir torba yem bir kilo karkas et ile alınabilirken, 5 yıl sonra bir torba yem ancak 3 kilo karkas et ile alınabilmektedir. Diğer taraftan, karkas et fiyatlarında yaşanan duraklama, tüketicimize yansımamış, perakende et fiyatları sürekli artış göstermiştir. Et fiyatı 5 yılda değişmezken, yem, ilaç vesaire girdiler 3,5 kat artmış, besicilik yapan çiftçilerimiz iflas noktasına gelmiştir.


SORULAR

1- Karkas et fiyatlarının girdi fiyatları oranında artmamasının sebebi kesilmiş et ithal edilmesi midir?
2- Karkas et fiyatlarının girdi fiyatları oranında artmamasının sebebi ülkemize kaçak hayan girişi midir?
3- Karkas et fiyatlarının girdi fiyatları oranında artmamasının sebebi AKP iktidarı ile birlikte yoksullaşan halkımızın et tüketimini azaltması mıdır?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.