ılgaz dağı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.11/02/2008


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Bakanlığınız tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi (2023) eylem planında, ülkemizin 2023 yılına kadar turizm stratejisi belirlenmektedir. Rapor ile, ülkemiz turizm gelişim koridorlarına ayrılmakta, kış koridoru, zeytin koridoru, yayla koridoru, inanç koridoru gibi belirlenen yerlerde yapılacak çalışmalar detaylı olarak anlatılmaktadır. Kış koridoru olarak Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerini içine alan bölge belirlenmiştir.

Kastamonu ile Çankırı illeri sınırları arasında yer alan Ilgaz Dağı, ülkemizin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olmasının yanında, sahip olduğu doğal güzellikleri ile dört mevsim turizme elverişlidir. Kastamonu-Ilgaz, Türkiye Turizm Stratejisi (2023) raporunun hiçbir yerinde yer almamaktadır.


SORULAR

1- Ilgaz Dağı Türkiye Turizm Stratejisi (2023) raporunda neden yer almamaktadır?
2- Kocaeli Kartepe, Bolu Kartalkaya, ve Çankırı-Kastamonu Ilgaz’ı içine alan yeni bir kış koridoru oluşturmayı düşünüyor musunuz?
3- Ilgaz Dağı’nda özellikle kış turizmini geliştirmeye yönelik herhangi bir çalışmanız var mıdır? 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.