gübrede KDV indirimi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKALIĞINA

Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 19/02/2008


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

2007 yılında kimyevi gübre fiyatlarında yüzde 31-54.5 arasında ve çok yüksek düzeyde artışlar olmuştur. Üstelik 2008 Ocak ayı içinde yeni zamlar gelmiş, nitratlı gübrelerde yüzde 6.6'ya varan, kompoze gübrede yüzde 15, DAP'ta yüzde 29'u aşan yeni fiyat artışları meydana gelmiştir. Ocak 2007-Ocak 20008 ayı itibariyle son bir yılda gübre fiyatlarındaki artış yüzde 31-77.4’e ulaşmıştır.

Çeşitli nedenlerden kaynaklanan fiyat artışları, çiftçimizin gübre kullanımını kısıtlayacak, yeteri kadar gübre kullanılamaması üretimde verimliliği azaltacak ve tarım ürünleri ithalatımızı artıracaktır.


SORU 1- Astronomik fiyat artışlarından çiftçimizi bir nebze koruyabilmek, için halen yüzde 18 olan gübredeki KDV oranını daha aşağıya çekmeyi yada sıfırlamayı düşünüyor musunuz?

SORU 2- Eksik gübre kullanımından dolayı azalan verimlilik sonucu ithalata, yani yabancı çiftçiye aktaracağımız kaynağı KDV indirimi veya başka bir şekilde kendi çiftçimize kullandırmamız daha doğru olmaz mı?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.