çed başvuruları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Orman Bakanı Sayın Veysel EROĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

1- ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesi amacıyla 2002 yılından itibaren Bakanlığınıza yapılan başvuru sayısı yıllar ve aylar itibariyle ne kadardır? 2008 yılına ait veri bulunmakta mıdır?

2- ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvurularının illere göre dağılımı nasıldır?

3- ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilenlerden “kapsam dışı” kararı verilenlerin sayısı ne kadardır?

4- ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen başvurulardan “ÇED gerekli değildir” kararı verilenlerin sayısı kaçtır?

5- ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen başvurulardan “ÇED gereklidir” kararı verilenlerin sayısı kaçtır?

6- ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen başvurulardan “ÇED olumlu” kararı verilenlerin sayısı kaçtır? “ÇED olumsuz” kararı verilenlerin sayısı kaçtır?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.