İnebolu devlet hastanesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Sağlık Bakanı Sayın Recep AKDAĞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.04.2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

İnebolu Devlet Hastanesi, Kastamonu ilimizin sahil şeridinde Doğanyurt, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin İlçelerimizin ortasında bir bölge hastanesi konumundadır.
İnebolu ve çevre ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet veren İnebolu Devlet Hastanemizde, 1 uzman, 4 pratisyen olmak üzere toplam 5 hekim görev yapmaktadır.
Kurtuluş Savaşında tarihi kahramanlıklarla dolu olan ve tek istiklal madalyasına sahip İnebolu ilçesi, hastanesinde yeterli hekimin bulunmayışı nedeniyle başta İnebolu olmak üzere bölge halkına gereken hizmeti sunamamakta ve vatandaşlarımız Kastamonu’ya gitmek zorunda kalmaktadırlar.
Ancak, İnebolu-Kastamonu yolunun coğrafi şartlar nedeniyle zor bir yol olması ve özellikle kış aylarında sıkça kapanması, bölgede yaşayan insanlarımızın Kastamonu ve çevre illere ulaşımında sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır. Buda İnebolu Devlet Hastanesi’nin önemini bir kat daha artırmaktadır.

Bu bağlamda;

1- İnebolu Devlet Hastanesi’nde yeterli doktor bulunmayışının sebebi nedir?

2- 2001 yılında 20 hekimin görev yaptığı hastanenin, günümüzde 1 uzman, 4 pratisyen hekimle hizmet vermeye çalışılmasını nasıl açıklarsınız?

3- İnebolu Devlet Hastanesi’nin kaliteli, verimli bir hizmet sunabilmesi için olması gereken doktor sayısı kaçtır? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı?

4- Kastamonu il ve ilçelerinin hastane ve sağlık kuruluşlarındaki doktor eksikliği neden kaynaklanmaktadır. Doktor ihtiyacı ne zaman ve nasıl karşılanacaktır?

5- Bakanlığınızın son 5 yılda Kastamonu il ve ilçelerinde gerçekleştirdiği sağlık yatırımı var mıdır? Varsa bunu ayrıntıları ile açıklar mısınız?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.