çapa ilik bankası
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Sayın Recep Tayip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10.04.2008


Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Kemik İliği Bankası, ülkemizde binlerce lösemi hastasının yaşamları için büyük öneme sahip tek sağlık kurumumuz olmasına rağmen, son zamanlarda medya kuruluşlarında bir çok olumsuzlukları ile yer almaktadır.
Kemik İliği bankasıyla ilgili olarak çoğu yetersizlikler, kamuoyuna yansımakta, binlerce çocuk ve yetişkinimiz uygun donör beklerken, 4-6 saat arasında yapılabileceği belirtilen testlerin aylarca yapılmaması nedeniyle onlarca hastamızın hayatını kaybettiği belirtilmektedir.
Gönüllü donör olmak ve kemik iliği bağışında bulunmak için kan vermek isteyen vatandaşlarımızın “şuan kan alamıyoruz sonra sizi ararız” diye geri çevrildiği, yetkili doktorunun ve laborantların görevden alındıkları, yetersiz donanım, yetersiz personel nedeniyle, yüzde 100 uygun ilik bulunmasına rağmen testlerin yapılmamasından, insanların hayatlarını kaybettikleri iddiaları bile vicdanları derinden sarsmaktadır.
Kemik iliği bankasında daha önce 6 olan telefon sayısının bile 1’e düşürüldüğü, kargo-uçak paralarının ödenemediği, hatta kırtasiye ihtiyacının bile çoğu zaman çalışan personelin cebinden karşılandığı ifade edilmekte, tüm bunlar insan hayatının son bulmasına bir gerekçe olarak sunulmak istenmektedir.
Bu bağlamda;

1- Lösemi hastaları için yaşamsal önem taşıyan bu merkezin işlemez hale gelmesinin sorumluluğu kime aittir?

2- Sorumlu doktor ve laborantların görevden alınma gerekçeleri nelerdir? Neden aylarca yeni personel istihdamı sağlanmamıştır?

3- Kemik iliği bankası hakkındaki bu iddialar karşısında yetkili ve sorumluları hakkında yasal bir işlem başlatılmış mıdır? Açıklar mısınız?

4- Testlerin gecikmesi nedeniyle onlarca hastanın hayatını kaybettiği iddiaları karşısında sorumlular hakkında bir işlem yapılmış mıdır?

5- Personel ve ekipman yetersizliğinin giderilmemesi nedeniyle insanların hayatını kaybetmesi hangi vicdanla açıklanabilir?

6- Bu merkezin yeterli altyapıya kavuşturulması için gereken personel ve ekipman ihtiyacı ne zaman karşılanacaktır?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.