ortalama Türk

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Amerikan Newsweek Dergisi’ne verdiğiniz bir mülakatta “Biz ortalama Türk’ün partisiyiz” ifadelerine yer verdiniz.


SORULAR

SORU 1.- “Ortalama Türk” ne demektir? Ortalamanın altındaki Türk ne demektir? Ortalamanın üstündeki Türk ne demektir?

SORU 2.- Siz “ortalama Türk müsünüz?

SORU 3.- Partiniz ortalama Türk’lerin partisi olduğunu göre, Partinizde üst düzey Türk var mıdır, yoksa ülkemizi ortalama Türkler mi yönetmektedir?

SORU 4.- AKP’ye oy verenler ortalama Türk olduğuna göre, başka partilere oy verenler ortalamanın altında mıdır, yoksa üstünde mi?

SORU 5.- “Ortalama Türk” ifadesi 301. madde kapsamında Türk Milletine hakaret kapsamında değerlendirilebilir mi?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.