küre dağları milli parkı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Kastamonu İli Küre ve Pınarbaşı İlçeleri ile Bartın illeri arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, zengin doğal çeşitliliği, geniş ve yaşlı ormanları ile Avrupa’nın acil korunması gereken 100 ormanından birisi olarak belirlenmiştir. Milli Parkın içerisinde dünyanın 2. büyük kanyonu olarak değerlendirilen Valla kanyonu ve yine dünyanın 4. derin mağarası olarak değerlendirilen Ilgarini Mağarası yer almaktadır. Valla Kanyonunun eşsiz güzelliği ve geçişinin zorluğu, Ilgarini mağarasının içinde barındırdığı tarihi kalıntılar, Küre Dağları ormanlarının büyüklük ve doğallığı, bölgeyi tam bir alternatif turizm merkezi haline getirmektedir.

Mağara turizminden kanyon turizmine, orman ve av turizmine, doğa yürüyüşlerine, dağ ve kaya tırmanışına kadar pek çok turizm çeşidinin yapılabileceği yöremiz, bırakın dünyayı, ülkemizde bile yeterince tanınmamaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı’nın büyük bölümü, Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası Pınarbaşı İlçemizde yer almaktadır. Böylesine önemli tabiat güzelliklerini barındıran Pınarbaşı ve Küre ilçelerimiz sürekli büyük şehirlere göç vermekte, insanlarımız doğdukları yerlerde geçimlerini temin edememektedirler. Bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, insanlarımızın refah seviyesini yükseltecek ve göçü engelleyecektir.

SORULAR


1- İlgarini Mağarası, Valla Kanyonu ve Ilıca Şelalesi’ni barındıran Küre Dağları Milli Parkını dünya turizmine kazandırmak için herhangi bir çalışmanız var mıdır?

2- Bölgede uygulanabilecek turizm teşvikleri var mıdır? Varsa nelerdir?

3- Turizm yatırımlarını ülkemizin her tarafına yayabilmek için, Pınarbaşı ve Küre gibi bölgelere uygulanabilecek özel teşvikler düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.