çiftçi borçlarının ertelenmesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehdi EKER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 01/07/2008

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

2007 yılında yaşadığımız kuraklık sonucu çiftçilerimizin kullandıkları zirai krediler 31 Temmuz 2008 tarihine kadar ertelenmişti.

2008 yılı başından bugüne mazot, gübre ve yem fiyatlarında yaşanan büyük artışlar ile zaten hasat masraflarını karşılayamayan, hayvanlarına yem alamayan çiftçimizin Temmuz ayı sonuna kadar borçlarını ödeme imkanı bulunmamaktadır.

Hasadın geç tamamlanması nedeni ile, çiftçimiz ürettiği ürünü Temmuz sonuna kadar paraya çeviremeyecektir.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz ise, yetiştirdikleri hayvanları ancak Kurban Bayramı’nda satabilecektir. Örneğin Kastamonu ili Devrekani, İhsangazi, Taşköprü ve merkez ilçelerinde halkımız büyük çoğunlukla hayvancılıkla geçinir ve ellerine Kurban Bayramı’ndan sonra toplu para geçer.

SORU

2007 yılında yaşanan kuraklık nedeniyle 31 Temmuz 2008 tarihine ertelenen çiftçi borçlarının, Kurban Bayramı sonrasına (31 Aralık 2008) kadar ertelenmesini düşünüyor musunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.