cide tersaneleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Karadeniz’in 8 ilinde; irili ufaklı 42 adet tersane, tekne imal ve çekek yeri imalat çalışmaları sürmektedir. Bu proje kapsamında, Kastamonu ili, Cide ilçesi Kumluca Köyü’nde biri faaliyette olmak üzere yapımı süren 3 tersane ile bu sayı 4’ü bulacaktır.
Kastamonu ilimiz ve bölgemiz için büyük öneme sahip olan bu hayırlı proje; bir taraftan istihdam yaratırken, bir yandan da ilin ve bölgenin tanıtımına da katkı sunacaktır.
Bu projeler kapsamında çalışacak kalifiye işgücünün de bölgeye gelmesi ile, 300 haneli Kumluca köyümüzde nüfus daha da artacaktır. Köyde özellikle kanalizasyon altyapısının bulunmaması nedeniyle pis sular sokaklara akmaktadır. Kanalizasyon sorununun giderilmemesi ise, ileride sağlık sorunlarını da beraberinde getirecektir.
Mücavir alan içinde bulunması nedeniyle iki kurum arasında kalan Kumluca Köyü’nün bu sorunu yıllardır çözülememektedir. Şayet, Cide belediyesi bu altyapıyı yapamıyorsa, İl özel İdaresi devreye girerek bu sorununu giderilmelidir.

SORULAR:

1-Böylesine önemli bir yatırımın yapıldığı Kumluca köyünde, kanalizasyon altyapısının olmayışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

2- Altyapı yatırımlarına büyük paraların harcandığı Köydes projelerinden, Kumluca köyünü de yararlandırmayı düşünüyor musunuz?

3-Şayet, Köydes projesi olmuyorsa bu sorunun acilen giderilmesi için İl Özel İdaresinin farklı bir kaynağı kullanılabilir mi?

4- Bölgenin diğer, ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının ne olduğu yönünde bir planlama ve program yapılmış mıdır? Yapıldı ise, bu eksiklikler nelerdir? Nasıl ve ne zaman giderilecektir.
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.