vekil imamların özlük hakları

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın M. Sait YAZICIOĞLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.11.11.2008
Saygılarımla.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili


Ülkemizin en ücra köşesinden metropollere kadar hizmet veren din görevlilerimiz, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek, toplum hayatında önemli bir görev üstelenmişlerdir.
Din görevlilerimiz, camilerimizde birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik duygularımızı, hoşgörü anlayışımızı,vatan sevgisini ve milli bütünlüğü güçlendirmek için telkinde bulunmaktadırlar. Ayrıca şehitlik-gazilik ruhunun beslenmesi, çalışma azminin, güzel ahlakın işlenmesi, acıları paylaşmayı, kimsesiz, yoksul dul ve yetimlere yardım etme duygularını kazandırmak için de çaba sarf etmektedirler.
Din görevlilerimiz bu görevlerini ifa ederken, toplumsal ve güncel olayları takip eden ve bunları halka aydın, ufku açık, yol gösteren bir anlayışla yapmaları da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla son yıllarda milli-dini ve ahlaki değerlerimizdeki aşınmayı durdurma ve gidermede aydın din görevlilerimizin gayretlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımızın olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız.
Bunun yanında böylesine önemli bir görevi ifa eden din görevlilerimizin de kadro, özlük hakları gibi benzer konulardaki sorun ve eksikliklerin giderilmesi gereği de gözden kaçmamalıdır.

SORULAR:

1.Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde çalışan din görevlileri (vaiz, müezzin, imam) kaş kişidir?

2.Bunların kaçının kadrolu, vekil ve sözleşmeli olarak görev yaptığını açıklar mısınız?

3.Özellikle vekil imamların özlük hakları bakımından yaşadıkları eksikliklerinin düzeltilmesini ve bunların kadroya alınmasını düşünüyor musunuz?

4.Son 6 yıl içinde kadro verdiğiniz din görevlileri sayısı kaçtır? Aynı süre içinde diğer kurumlara geçiş yapan din görevlisi sayısı kaçtır? Yıllar itibariyle açıklar mısınız?

5.Din görevlilerimizin özlük haklarının yeniden düzenlenmesi, ücret adaletsizliğinin giderilmesi için bir çalışmanız var mıdır?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.