master ve doktora yapmış öğretmenlerin ek ders ücretleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. Saygılarımla.




Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili



5473 sayılı kanunla, 657 sayılı kanunun 176. maddesinde değişiklik yapılarak, master ve doktora yapmış öğretmenlere, ek ders ücretlerinin, master için yüzde 25, doktora için yüzde 40 fazlasıyla ödeneceğine dair hüküm kaldırılmıştır.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik tarafından, bu durumda olan öğretmenlerimize uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik verileceği söylenmesine rağmen, Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde 7 yıllık kıdem şartı konularak, bu durumda olan öğretmenlerimiz bir kez daha mağdur edilmişlerdir.


1- Alanlarında master ve doktora yapmış öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinde yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Master ve doktora yapmış öğretmenlerimizin uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmeleri için konulan “7 yıl kıdem” şartını kaldırmayı düşünüyor musunuz?
 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.