"İndağı Yolu ne zaman bitecek?"
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Çankırı-Kastamonu Karayolu, İndağı mevkiindeki bölünmüş yol çalışmaları, 10 kilometrelik bir kesimde, yaklaşık bir yıldır devam etmektedir. Çalışmaların uzaması, mevcut yolu tamamen bozmuş, araçlar için geçilemez hale getirmiştir. Ankara’dan Ilgaz, Tosya, Kastamonu, Sinop istikametine giden sürücüler bu yolu kullanmakta, araçlarının yürüyen aksamlarında ciddi hasarlar meydana gelmektedir.

Ayrıca, Ankara-Çankırı arasında yapılan bölünmüş yolun tamamında, çökmeler, dalgalanmalar, bozulmalar vardır. Yolun 1-2 yıl içerisinde kullanılamaz duruma gelmesi kaçınılmazdır.

SORULAR

1- Çankırı-Kastamonu Karayolu İndağı mevkiinde yapılan bölünmüş yol çalışmaları ne zaman tamamlanacaktır?

2- Bölünmüş yolun bir yönü tamamlanarak trafiğe açıldıktan sonra, diğer yönün yapım çalışmalarına başlanılması düşünülemez mi?

3- Ankara-Çankırı Karayolunda seyahat ederek yeni yapılan yolu denetlemeyi düşünüyor musunuz?


 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.