29 haziran 2010 korsan taksiye ceza teklifi doğrudan gündeme alma
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
TUTANAK DERGİSİ

125’inci Birleşim
29 Haziran 2010 Salı
.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, (2/496) esas numaralı Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/224)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
2/496 esas numaralı Kanun Teklifim, süresi içinde ilgili komisyonda görüşülmediğinden İçtüzüğümüzün 37. maddesi gereğince doğrudan gündeme alınmasını saygılarımla arz ederim. 01/04/2010
Mehmet Serdaroğlu
Kastamonu
BAŞKAN – Sayın Serdaroğlu, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MEHMET SERDAROĞLU (Kastamonu) – Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; korsan taksilerle ilgili önergem hakkında söz aldım. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, uzun süredir içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında toplumun tüm kesimleri ekonomik darboğaz içinde yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır. Taksici esnafımız ekonomik sorunlarının yanı sıra başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde korsan taksiler nedeniyle büyük mağduriyet içindedirler. Korsan taksilerin sayıları o kadar artmıştır ki taksici esnafının kazancı yüzde 50 oranında düşmüştür.
Değerli milletvekilleri, ülke genelinde 75 bin, sadece İstanbul’da ise 18 bin taksi hizmet vermektedir. 35 bin şoför yasal plakasıyla faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Yurt sathına yayılmış olan korsan taksiler özellikle İstanbul’da cirit atmaktadır. Sektördeki dengeler altüst olmuş, İstanbul’da taksi plaka fiyatları bile yarı yarıya düşmüştür. Devlete vergi vermeyen, hiçbir ticari yükümlülüğü bulunmayan korsanlar, şirketleşmeye kadar işi büyütmüşlerdir; âdeta, bu vesileyle, yeni bir sektör oluşturmuştur.
Taksici esnafını isyan noktasına getiren bu kişi ve kişiler, şirketler, o kadar rahattırlar ki iş yerlerine ve evlere kadar ücret tarifelerinin bulunduğu kartvizit ve broşürleri dağıtmaktadırlar. Âdeta çığ gibi büyüyen korsan taksiler, artık, şoför esnafının sabrını tüketmiştir.
Değerli milletvekilleri, korsan taksiler yakalandıkları takdirde, mevcut yasaya göre, 537 lira ceza ile 5 gün trafikten men edilmektedir. Bu cezalar caydırıcılıktan o kadar uzaktır ki, korsan taksiler aralarında havuz oluşturarak, bu cezaları ve otopark ücretlerini karşılamaktadırlar.
İşte, teklifimle cezalar artırılmakta, korsan taksinin ilk yakalanması durumunda 2 bin, tekrarında ise 3 bin lira para cezası; yine, ilk seferde 3, ikinci seferde ise 6 ay trafikten men cezasının uygulanmasını amaçlamaktadır.
Değerli milletvekilleri, kanun teklifim bir yıldır komisyonda beklemektedir ancak teklifimin ardından, İstanbul eski Valisi Muammer Güler, Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış ve Sayın Başbakan, taksici esnafına korsan taksiciliğin bitirileceğine dair kesin sözler vermişlerdir. Üzülerek ifade edeyim ki, AKP İktidarı hep söz vermiş ama bu sözler hiçbir zaman yerine getirilmemiştir. 2009 yılının son günlerinde eski Vali Muammer Güler, taksici esnafını çağırarak, Başbakan Erdoğan’ın “İstanbul’da korsan taksi sorununu bitireceğim, İstanbul’da kısa süre içinde korsan taksi kalmayacak.” sözünü iletmiştir. Sonuç, korsan taksiciler hâlâ orada cirit atıyor.
Yine, 2010 yılı içinde, Şirvan Restoranda İstanbul Taksi ve Şoförler Odası yöneticileriyle bir araya gelen Devlet Bakanı Sayın Egemen Bağış bakın ne diyor: “AB yolundaki bir ülkede korsan taksicilik olmaz. Demokrasiyi ve dünya etik standartlarını benimsemiş bir hükûmetin korsan taksiye göz yumması abesle iştigaldir.” demiştir. Dememiş midir? Demiştir.
Buyurun, bu, Sayın Bakan Egemen Bağış ve ifadeleri de burada değerli milletvekilleri.
Peki, sonuç: Taksici esnafının mağduriyeti hâlâ devam ediyor.
Taksicilerin bir başka sorunu ise can ve mal güvenliğidir. Üç kuruş için katledilen taksicilerimizi buradan rahmetle ve minnetle anıyorum.
Değerli milletvekilleri, ben size sonucu söyleyeyim: Sekiz yıllık AKP İktidarı toplumun tüm kesimlerine verdiği sözleri ya unuttu ya da yerine getiremedi. Aslında AKP’nin buna benzer pek çok tavrını gördükten sonra bundan sonra vereceği sözlere inanmak, kusura bakmayın, Sayın Bakan Egemen Bağış’ın ifadesiyle abesle iştigaldir.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, büyük bir iyi niyetle…
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Bir dakika ek süre veriyorum. Konuğumuz da geldi, hızlıca tamamlarsanız sevinirim.
MEHMET SERDAROĞLU (Devamla) – …toplum kesimlerimizin yaşadığı sıkıntılara İktidarın dikkatini çekip, çözüm yollarını gösterip kanun teklifleri ve öneriler veriyoruz ama İktidar bizim bu teklif ve önerilerimizi, dolayısıyla toplumun çaresizlik çığlığını maalesef duymazdan ve görmezden geliyor. Kamyoncu esnafının sorunları hakkında verdiğimiz araştırma önergesini, esnafın vergi borçlarına yapılandırma getiren kanun teklifimizi de gündeme almayan AKP İktidarı, esnafın vergi borcunu dikkate almazken Mecliste teşkilat yasa tasarıları görüşmelerinde gece yarısı önergeleriyle kendi belediyelerinin hazineye olan katrilyonluk borçlarını affetmekle, onların üzerini örtmekle meşguldü. Ama Sayın İktidar, unutmayın, büyüklere bakmaktan, “küçük” diye görmezden geldiğiniz taksicisinden kamyoncusuna, esnafından çiftçisine, memurundan emeklisine, yoksulundan işçisine, sorunlarına çare olamadığınız işte bu insanlar sizi sandığa gömecek diyor, hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Serdaroğlu.

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.