Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın aracılığınızla İçişleri Bakanı Sayın Osman GÜNEŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Mehmet SERDAROĞLU
Kastamonu Milletvekili

Bildiğiniz üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç DURAK hakkındaki iddialar nedeniyle bakanlığınız tarafından görevden alındı. Ancak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ, Türk Ceza Kanunun 43/1, 235, 252/1, 250/1 ve 247/1 maddelerinden 49 yıla varan bir ceza talebi ile yargılanmasına rağmen halen Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Bu bağlamda;

1-Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ hakkında bir işlem yapmamanız adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmakta mıdır?

2-Bu durumu siyasi yandaşlık, partizanlık ve çifte standart olarak değerlendirmek yanlış mıdır?

3-Siz yeni İçişleri Bakanı olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

 
  Mehmetserdaroglu.com.tr Her hakkkı saklıdır.